Gminne targowisko w Krowicy Hołodowskiej zostanie przebudowane

0

Gmina Lubaczów wspierając handel przygraniczny ogłosiła przetarg na przebudowę targowiska w Krowicy Hołodowskiej, tuż przy przejściu granicznym w Budomierzu. Rozwój tego miejsca wpłynie pozytywnie na wymianę handlową pomiędzy podmiotami polsko – ukraińskimi.

Fot. Tomasz Mielnik, ach.

Targowisko zostało otwarte pod koniec marca 2016 r. dzięki wsparciu funduszy unijnych. Postawiono wówczas wiaty handlowe i magazynowe oraz kontenery sanitarno-gospodarcze. Dodatkowo ogrodzono przestrzeń, utwardzono ciągi piesze i jezdne oraz zamontowano elementy tzw. „małej architektury”. Do placu doprowadzono niezbędne media, wykonano oświetlenie i zainstalowano monitoring. Tak przygotowany teren służy przygranicznej wymianie handlowej.

Po dwóch latach funkcjonowania obiektu, Gmina Lubaczów, która jest jego właścicielem, ogłosiła przetarg na rozbudowę bazaru. Prace będą polegały na realizacji trzech zadań – budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów, utwardzeniu istniejącego placu kostką brukową oraz przebudowie istniejącego targowiska, m.in. modernizacji Wiaty Handlowej nr 1, montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej, fotowoltaicznej, kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych ze studzienkami i innymi pracami. Termin zakończenia robót zaplanowany został na 15 marca 2019 r. Firmy swoje oferty mogą składać do 15 marca, do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lubaczów.

Samorząd liczy, że rozbudowa targowiska wpłynie pozytywnie na rozwój terenu w bliskim sąsiedztwie przejścia granicznego, na którym systematycznie wzrasta liczba odpraw. Gmina oferuje do sprzedaży w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia i targowiska także atrakcyjne działki inwestycyjne.

AH, elubaczow.com


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here