Uwaga! Straż Miejska w Lubaczowie rozpoczyna kontrole

4

W ostatnim czasie w twoim domu zmieniła się liczba mieszkańców? Uaktualnij swoją deklarację, bo Straż Miejska w Lubaczowie rozpoczyna kontrole.

fot. elubaczow.com, arch.

Kontrole mają na celu ustalenie, ile faktycznie osób mieszka w poszczególnych lokalach. Straż Miejska, w porozumieniu z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, zweryfikuje czy zgłaszana w deklaracjach i oświadczeniach liczba osób jest prawidłowa. Lepiej wybrać się do Urzędu Miejskiego i w Biurze Obsługi Mieszkańców uaktualnić złożoną wcześniej deklarację lub oświadczenie. Właściciele i najemcy lokali w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych mogą zgłosić liczbę osób do zarządcy budynku. Z kolei właściciele nieruchomości nowo zabudowanych są zobowiązani złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania.

Dopełnienie tych obowiązków pozwoli uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie oraz kontroli w mieszkaniu.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 16 632 80 10 w. 29.

AH, elubaczow.com, lubaczow.pl

reklama
Ten baner wyświetlono 71 809 razy.

4 KOMENTARZE

  1. a tak z innej beczki… co się dzieje na naszym lubaczowskim rrynku że jakoś tak ciemno i hmm… kolorowo? Lampy już nie są takie jak zaraz po modernizacji rynku, po pierwsze nie świecą wszystkie, a po drugie wszystkie w różnych kolorach. No cyrk… niby wizytówka miasta a tak troche zalatuje czarną dziurą… podobnie za chwile się zrobi jak w parku obok muzeum…

  2. Straż Miejska nie ma instrumentów prawnych służących do weryfikacji liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach. Zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności, osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Jest to tzw. obowiązek meldunkowy. Z kolei zgodnie z art. 147 par. 1 kodeksu wykroczeń kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Straż miejska nie jest jednostką powołaną do tego, aby weryfikować liczbę mieszkańców lokalu.

  3. Nawet gdyby weszli do mieszkania lub domu w nocy i zastali kogoś „niezameldowanego” nic to nie daje bo jeśli ktoś przebywa w mieszkaniu to jeszcze o niczym nie świadczy, nawet jeśli w łazience jest jego szczoteczka do zębów… Miejsce zamieszkiwania jest wtedy, gdy „centrum spraw życiowych związane jest z konkretnym lokalem”. Karać wstecz też nie można, bo deklarację można złożyć do 14-u dni, a przecież „Lex retro non agit”… Można kontrolować lokale lub domy deklarowane jako niezamieszkałe bez produkcji śmieci lub poboru wody – wystarczy skontrolować wodomierz…

zostaw odpwiwedź

Please enter your comment!
Please enter your name here