Ponad 3,5 mln zł na kanalizacje i wodociągi w gminie Horyniec-Zdrój

2

Ponad 3,5 mln zł mają kosztować inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe, które w przyszłym roku będą zrealizowane na terenie gminy Horyniec-Zdrój. Część wydatków pochodzić będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na terenie kilku miejscowości gminy Horyniec-Zdrój w przyszłym roku realizowane będą inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów.

„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w środę (08.11) podpisała z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica i Krzywe” – czytamy na stronie gminy Horyniec-Zdrój.

Wartość całkowita zadania to 3 535 543 zł, w tym dofinansowanie 1 712 945 zł. W miesiącu listopadzie odbędą się zebrania wiejskie w w/w miejscowościach w celu ustalenia sposobu realizacji inwestycji oraz określenia zasad udziału mieszkańców w kosztach budowy przyłączy. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na miesiąc wrzesień 2018 roku.

elubaczow.com, horyniec-zdroj.pl

reklama

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here