Ponad 57 tys. zł na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół w Lubaczowie

0

Ponad 57 tys. zł trafiło w formie stypendiów do uczniów Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. To efekt zaangażowania placówki i działającego przy niej stowarzyszenia.

Fot. River Studio.

W dniu Święta Edukacji Narodowej podsumowano programy stypendialne, które realizowane są przez Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach kilku projektów, do najzdolniejszych uczniów trafiło w sumie 57 450 zł.

Jednym z projektów, w które włączyła się placówka jest Program Stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja. Środki finansowe zgromadzone na subkoncie szkoły zostały zebrane w ramach akcji „Na dobry Początek” i wyniosły w sumie 13 461,41 zł.

– To zasługa m.in. uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorstw i stowarzyszeń. Dzięki naszym Darczyńcom komisja stypendialna mogła przyznać w bieżącym roku szkolnym stypendia aż 7 uczniom w kwocie po 1 800 zł. Doceniono ich za zaangażowanie społeczne oraz udział w konkursach i olimpiadach – informuje Anna Śliwa z Zespołu Szkół w Lubaczowie.

Powyższe środki zgromadzono dzięki firmom i stowarzyszeniom: BD Center sp.zo.o Rzeszów, MDM Polska sp. zo.o Bobrówk, Instal – Center Usługi Hydrauliczne Tomasz Hawrylak Lubaczów, Agro-Mal sp.j. Jan, Tadeusz i Mieczysław Pokrywka Lubaczów, DM System Damian Mazur Rzeszów, Centrum Medyczne „KORMED” Lubaczów, Stowarzyszeniu Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Lubaczowskie „Forum Biznesu”, Stowarzyszeniu „Pomóżmy Razem” Stary Dzików, Stowarzyszeniu Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy Lubaczów, Fundacji na Rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych „SOCIETATIS” Rzeszów.

Kolejne stypendia zostały ufundowane przez firmę MDM Polska Sp. z o. o. z Bobrówki. Trafiły one do 11 uczniów Technikum Mechanicznego i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W ramach podpisanej umowy partnerskiej z tą firmą, uczniowie otrzymują stypendium w kwocie 150 zł przez okres 9 miesięcy. Ważne jest także to, że stypendysta po zakończonej nauce w szkole ma możliwość podjęcia pracy w firmie MDM Polska. O skuteczności takiej formy współpracy świadczą absolwenci, którzy rok temu podjęli pracę w tej firmie, a dzięki niem mieli możliwość pracy m.in. w ramach zagranicznych kontraktów.

Kolejnym program w lubaczowskim Zespole Szkół jest realizowany w postaci Stypendiów Pomostowych DYPLOM Z MARZEŃ na I rok studiów. W jego ramach stypendyści otrzymują środki pieniężne w kwocie 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Ta inicjatywa jest realizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia, a środki trafiły do 6 absolwentów placówki. Nagrodzono ich za pracę na rzecz szkoły, bardzo dobre wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym oraz zaangażowanie społeczne.

W sumie w dniu Święta Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Lubaczowie wręczono stypendia na łączną sumę 57 450 zł.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z blisko 12 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here