Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej z PUP w Lubaczowie

4

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie informuje w komunikacie o naborze wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach kilku projektów. Dokumenty będzie można składać od 6 listopada.

fot. pixabay.com

Dofinansowanie w kwocie 20 000 zł w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (III)” może otrzymać osiem osób chcących podjąć działalność gospodarczą z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w powiecie lubaczowskim. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie w wieku od 18 do 29 lat, nie pracujących, nie kształcących się w trybie stacjonarnym oraz nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych. Benificjentem nie może być osoba, która brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni poprzedzających dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (III)” . Uczestnikami projektu nie mogą być osoby bezrobotne do 25 roku życia, które posiadają status osoby bezrobotnej powyżej 4 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji. Dodatkowo osoby bezrobotne do 25 roku życia muszą podpisać umowę o dofinansowanie do 4 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji.

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 20 000 zł mogą otrzymać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie również z Funduszu Pracy, który nie przewiduje żadnych dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków z rezerwy Funduszu Pracy mogą otrzymać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie zaliczające się do jednej z grup:

– osoby powyżej 30 roku życia – trzy dofinansowania w kwocie około 17 500,00 zł

– osoby powyżej 50 roku życia – jedno dofinansowanie w kwocie około 20 000,00 zł

– osoby zamieszkałe na wsi – cztery dofinansowania w kwocie około 18 150,00 zł

W przypadku środków z rezerwy Funduszu Pracy również nie ma dodatkowych kryteriów umożliwiających uzyskanie dodatkowych punktów przy ocenie wniosków o dofinansowanie.

Warunkiem dopuszczenia wniosku o dofinansowanie do naboru jest posiadanie przez bezrobotnego na dzień złożenia wniosku ustalonego II profilu pomocy oraz na dzień złożenia wniosku, dofinansowanie zostało przewidziane w indywidualnym planie działania (IPD). W przypadku I profilu pomocy dofinansowanie może zostać udzielone wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, II Piętro pok. 200. Wzór obowiązującego formularza oraz szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego naboru można uzyskać w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej puplubaczow.pl.

4 komentarze

  1. Wy nawet stażu nie chcecie dąć, a już nie wspomnę o pieniądzach. Ludzie przez was chodzą po tabletki uspakajające do lekarzy.
    Zwolnijcie Panią ze stanowiska pierwszego. Hadra. Skąd ja Pani wezme 6 pracodawców w miesiącu?? Miałam pracodawce na staż to powiedzieli, że stażu bez zatrudnienia nie dadzą, a innym po znajomości nawet dają po 4 staże. Wszystko po znajomościach. Praca po znajomościach i staż po znajomościach. Mam was gdzieś za taką pomoc.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here