W Podlesiu uroczyście poświęcono nową dzwonnicę

2

We wtorek (26.09) w Podlesiu odbyła się uroczystość poświęcenia dzwonu, który zawisł na nowo odbudowanej dzwonnicy. Tym samym wrócił do miejscowości fragment utraconej przez lata historii. Poświęceniu dzwonu towarzyszył Jubileusz 10 – lecia współpracy Państwa Isoldy Iben Metzger i dr. Dirka Ibena z gminą Lubaczów, dzięki której możliwe było ratowanie dziedzictwa kulturowego wsi Podlesie – informuje na swojej stronie Gmina Lubaczów.

fot. lubaczow.com.pl

W ramach wspólnego działania na przestrzeni lat, wykonano renowację zabytkowego cmentarza i odbudowano nie istniejącą od lat 50 –tych XX w. dzwonnicę.  Gmina Lubaczów nie po raz pierwszy udowodniła, że troska o cenne zabytki kultury bez względu do której narodowości należały, to rzecz niezwykle ważna nie tylko dla obecnych jej mieszkańców, ale również dla przyszłych pokoleń. Gmina oprócz wkładu własnego, od wielu lat stara się pozyskać środki z funduszy krajowych, zewnętrznych UE i od sponsorów na renowację dawnych budynków oraz miejsc na swoim terenie.

Uroczystości poświęcenia dzwonu i dzwonnicy rozpoczęły się  programem artystycznym, w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baszni Dolnej.  Następnie zaproszeni goście, Państwo Isolda Iben – Metzger, dr Dirk Iben i Perry Buffie (potomkowie kolonistów z Reichau) razem ze Starostą Powiatu Lubaczowskiego Józefem Michalikiem, Ks. Proboszczem Parafii w Baszni Dolnej  Leszkiem Bruśniakiem, Sołtysem wsi Podlesie Maciejem Mazurkiewiczem, Wójtem Gminy Lubaczów Wiesławem Kaplem, oraz przedstawicielami młodzieży uroczyście przecięli wstęgę. Ks. Proboszcz Leszek Bruśniak poprosił wszystkich zebranych do wspólnej modlitwy, po której dokonał poświęcenia dzwonnicy i dzwonu. Później zaproszeni na uroczystości, zasadzili lipy na pamiątkę tego wydarzenia.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja, podczas której zaproszeni goście wysłuchali cyklu interesujących referatów. O „Kolonizacji niemieckiej Galicji wg źródeł demograficznych i kartograficznych” mówił dr Franciszek Faluszczak z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego,  natomiast o „Podróży kolonistów józefińskich z krajów niemieckich do Galicji – trasie, warunkach, dokumentach podróżnych” zebrani w budynku domu pastora, dowiedzieli się z referatu Janusza Hetmańczyka, autora publikacji dotyczących tematu kolonizacji. Niezwykle bogatą w informacje prezentację pod tytułem „O dziedzictwie sztuki sakralnej kolonizacji józefińskiej na terenie powiatu lubaczowskiego” przedstawił Janusz Mazur, kustosz Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Nie zabrakło również wspomnień z okazji Jubileuszu 10 lat wspólnego działania na rzecz ratowania pamiątek po dawnych kolonistach  zamieszkujących Podlesie. Referat pt. „10 lat współpracy – droga do sukcesu” wygłosiła Isolda Iben – Metzger. Z kolei Wójt Gminy Wiesław Kapel przedstawił prezentację, w której zawarte zostały fotografie dokumentujące nie tylko 10 lat wspólnych spotkań, ale również działania podjęte przez Gminę Lubaczów w ramach odnowy zabytków wsi Podlesie.

W Centrum Edukacyjno – Kulturalnym „Pastorówka” otwarta została również wystawa „Obrazy pewnej wystawy…”,  prezentująca fotografie, historie rodzin i stare dokumenty, które zostały po dawnych niemieckich osadnikach zamieszkujących wieś Reichau, do której wprowadzenie zrobił dr. Dirk Iben.

Na zakończenie spotkania, uczestnicy zwiedzili odrestaurowany cmentarz ewangelicki w Podlesiu, gdzie mieli okazję podziwiać krzyże i rzeźby nagrobne wykonane z kamienia bruśnieńskiego.

 

elubaczow.com, Gmina Lubaczów


2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here