Wygaśnięcie użytkowania wieczystego gruntu a własność mieszkania

0

Samodzielne mieszkanie jest marzeniem wielu z nas. Niestety skomplikowana sytuacja własnościowa gruntów i budynków nieraz stawia cały szereg osób przed widmem utraty dorobku życia. Pojawienie się „prawowitych” właścicieli, błędy w księgach wieczystych, czy kontrowersje wokół użytkowania wieczystego mogą spowodować sytuację, w której nawet zawodowym prawnikom będzie trudno ustalić stan prawny nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste

Zgodnie z prawem grunty stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym. Możliwość ta dotyczy przede wszystkim gruntów położonych w granicach administracyjnych miast lub poza nimi, lecz włączonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazanych do realizacji zadań jego gospodarki, a także stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. W granicach prawa oraz na zasadach określonych w umowie o ustanowienie użytkowania wieczystego użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu oraz rozporządzać swoim prawem, a także wznosić na gruncie budynki i inne urządzenia, które stają się jego własnością. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w takim budynku wyodrębnić kilka lokalów mieszkalnych.

W takich okolicznościach powstaje nietypowa i trudna do rozstrzygnięcia sytuacja, gdyż właścicielem gruntu jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego natomiast posadowionych na nim budynków użytkownik wieczysty. Faktycznie istnieje jedna nieruchomość składająca się z działki i budynku, jednak z prawnego punktu widzenia właścicielem każdego z tych elementów jest inna osoba. Jednak przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Prawnicy wskazują, że są to prawa nierozerwalne, ich los musi być jednakowy – przykładowo nie można sprzedać własności budynku nie sprzedając jednocześnie prawa użytkowania wieczystego.

Własność lokalu w budynku wzniesionym na wieczyście użytkowanym gruncie

Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana w sytuacji, gdy w takim budynku ustanowiono odrębne, własnościowe mieszkania. Wtedy mamy do czynienia z trzema podmiotami prawa własności: gruntu, budynku i odrębnego mieszkania. W ostatnim czasie Sąd Najwyższy uznał, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Jest to niezwykle ważne orzeczenie, gdyż w jego świetle prawo własności mieszkania pozostaje nienaruszone, nawet w sytuacji kontrowersji wokół własności gruntu i budynku.

W styczniu 2017 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że każdy przypadek następstw prawnych wzniesienia budynku na gruncie, który znajduje się w użytkowaniu wieczystym należy rozpatrywać indywidualnie, stąd pomoc profesjonalnego prawnika, np. radcy prawnego może okazać się niezbędna. Dlatego warto, żeby kancelaria prawna zajmująca się obsługą tego typu spraw była pierwszym miejscem, które odwiedzimy dochodząc swoich praw.

reklama
Ten baner wyświetlono 2 629 572 razy.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here