Otwórz własną działalność dzięki projektowi „Biznes Inicjator”

1

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do IV Edycji rekrutacji do bezpłatnego projektu „BIZNES INICJATOR”, zgłoszenia będą przyjmowane  od 19 września do 2 października 2017 r. 

fot. pixabay.com

Celem projektu jest promowanie powstawania nowych przedsiębiorstw i stymulowanie wzrostu przedsiębiorczości u 120 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia z województwa podkarpackiego oraz utworzenia i prowadzenia przez nich działalności.  Projekt skierowany jest do osób nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzących działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Chcąc przystąpić do projektu trzeba także należeć do przynajmniej jednej z wymienionych grup, tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety i niepełnosprawni.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość otworzenie własnej działalności gospodarczej.  „Biznes Inicjator” to pomoc szkoleniowo-doradcza, bezzwrotna dotacja inwestycyjna w wysokości do 23 300 zł oraz wsparcie pomostowe nawet przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w łącznej wysokości 16 400 zł.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, tel.: 17 86 76 290, 17 86 76 258, 17 86 76 275).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu: www.biznes-inicjator.pl.

bm, elubaczow.com

Zobacz także

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here