Gmina Lubaczów: Kontrola prawidłowości segregacji odpadów komunalnych

0

Urząd Gminy Lubaczów informuje, że w związku z licznymi nieprawidłowościami związanymi z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, prowadzone będą działania kontrolne właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania jej zasad. Sprawdzane będą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. 

fot. pixabay.com

Czynności te odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmować będą sprawdzenie zawartości pojemników na odpady komunalne zmieszane, pod kątem występowania w nich surowców wtórnych /tworzyw sztucznych, makulatury, szkła, odpadów niebezpiecznych itd./, czyli tych odpadów, które należy segregować zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów. Pojemnik właściciela nieruchomości, który zadeklarował selektywne zbieranie odpadów, a nie wywiązuje się z tego obowiązku zostanie oznaczony nakleją z napisem „SEGREGUJ ODPADY”.

Dodatkowo zostanie sprawdzona zawartość worków przeznaczonych do zbieranie surowców wtórnych, pod kątem występowania w nich zmieszanych odpadów komunalnych. Worki, w których pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta stwierdzą obecność odpadów nienadających się do recyklingu, zostaną opatrzone naklejką „ZŁA SEGREGACJA”. Worki te zostaną odebrane od właściciela posesji jako zmieszane odpady komunalne w najbliższym, określonym w harmonogramie terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

Kontrola ma na celu weryfikację rzetelnej segregacji „u źródła”, oraz wyeliminowanie nieuczciwych zachowań właścicieli nieruchomości, którzy deklarując zbieranie odpadów w sposób selektywny tego obowiązku nie realizują. W takich przypadkach właściciele nieruchomości zostaną wezwani do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłacanie stawek jak dla odpadów zmieszanych.

lubaczow.com.pl

Zobacz także

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here