Ukraińcy nielegalnie pracowali przy remoncie bloku w Oleszycach

0

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Lubaczowa przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy w jednej z firm budowlanych, która zajmowała się remontem elewacji bloków mieszkalnych w Oleszycach. Okazało się, że pięciu z nich pracowało nielegalnie.

Fot.BiOSG.

W trakcie kontroli, okazało się że trzech obywateli Ukrainy, zatrudnionych przy pracach wykończeniowych elewacji bloku, wykonuje pracę przebywając na terytorium Polski na podstawie zezwolenia o MRG (mały ruch graniczny), natomiast pozostałych dwóch nie posiada stosownych zezwoleń na pracę. Jednocześnie, kontrola wykazała, iż podmiot gospodarczy zatrudniający cudzoziemców dopuścił się nielegalnego powierzenia im wykonywania pracy.

– Komendant Placówki SG w Lubaczowie, wobec cudzoziemców wszczął procedurę administracyjną w konsekwencji której cudzoziemcom zostały wydane decyzje o zobowiązaniu do powrotu na Ukrainę z zakazem ponownego przyjazdu do Polski przez okres najbliższego roku – informuje Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Równocześnie, Straż Graniczna skieruje wniosek o ukaranie polskiego pracodawcy do Sądu Rejonowego w Lubaczowie.

Od początku tego roku, funkcjonariusze z Lubaczowa skontrolowali 8 podmiotów gospodarczych zatrudniających cudzoziemców we wszystkich przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia.

elubaczow.com, BiOSG


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here