Niespłacona chwilówka – postępowanie w e-Sądzie i jego konsekwencje

1

Nie jesteś w stanie spłacić pożyczki na czas? Boisz się konsekwencji opóźnienia i nie masz pojęcia co tak naprawdę Cię czeka? W artykule wyjaśnimy, jakie skutki może mieć brak spłaty pożyczki w terminie. Podpowiemy również jakie są kolejne etapy windykacji należności i jakie koszty będzie musiał ponieść spóźniony pożyczkobiorca.

Fot. Archiwum.

Czasem zdarza się, że mimo szczerych chęci spłata pożyczki na czas okazuje się niemożliwa. Utrata pracy, nieplanowane wydatki, które pojawiły się „po drodze” czy inne zdarzenia losowe to najczęstsze przyczyny braku spłaty chwilówki w terminie.

W jaki sposób wybrnąć z tej trudnej sytuacji? Czy warto skorzystać z oferowanych przez niektórych pożyczkodawców możliwości – przedłużenia terminu spłaty lub zaciągnięcia pożyczki refinansującej?

Nie mogę spłacić chwilówki. Co zrobić?

Sięgając po pożyczkę refinansującą lub przedłużenie terminu spłaty nie tylko nie spłacasz swojego długu, ale dodatkowo go pogłębiasz. Nie wszyscy wiedzą bowiem, że są to stosunkowo kosztowne „koła ratunkowe”. Skorzystanie z nich może być zasadne jedynie wtedy, jeśli w ciągu najbliższych kilku dni otrzymasz dodatkowe środki finansowe, umożliwiające spłatę zobowiązania.

Jeśli nie sięgniesz po pożyczkę refinansującą i nie przedłużysz terminu spłaty chwilówki, musisz liczyć się z procedurą windykacyjną, którą rozpocznie pożyczkodawca.

Czym jest procedura windykacyjna?

Procedura windykacyjna to działania wierzyciela (w tym przypadku pożyczkodawcy), zmierzające do wyegzekwowania zwrotu należności przez dłużnika (czyli pożyczkobiorcę).

Do najpopularniejszych działań windykacyjnych należy wysyłanie SMS-owych, telefonicznych oraz listownych monitów, czyli przypomnień o konieczności spłaty zadłużenia. Niektórzy pożyczkodawcy stosują także windykację telefoniczną.

Koszty windykacji

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu, przed wejściem w życie zapisów ustawy antylichwiarskiej, koszty opóźnień w spłacie często przewyższały kwotę samej chwilówki.

Drogie monity były koszmarem każdego pożyczkobiorcy, który nie był w stanie zwrócić pieniędzy w terminie.

Na szczęście, obecnie sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem wszelkie koszty, związane z opóźnieniem w spłacie chwilówki nie mogą być wyższe niż 6-krotność stopy lombardowej NBP, czyli 15% kwoty pożyczki w skali roku.

Biorąc pod uwagę fakt, że pożyczkodawcy przestali zarabiać na spóźnialskich klientach, zdecydowanie szybkiej oddają sprawy do zewnętrznych firm windykacyjnych i do sądów.

Jeśli wewnętrzna windykacja zawiedzie

Zewnętrzne firmy windykacyjne, wyspecjalizowane w egzekwowaniu należności mają zdecydowanie wyższą skuteczność niż wewnętrzni windykatorzy, pracujący dla firm pożyczkowych.

Nie oznacza to jednak, że ich działania zawsze kończą się powodzeniem. Wiele spraw wprost z biurek windykatorów, ląduję na sądowej wokandzie.

Coraz większą popularnością, zarówno wśród firm pożyczkowych, jak również windykacyjnych cieszą się e-Sądy.

Czym są e-Sądy?

E-Sądy stwarzają możliwość przeprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Realizując Elektroniczne Postępowania Upominawcze (EPU) e-Sądy mają szansę odciążyć tradycyjne placówki.

Zamiast wyroku, w e-Sądzie otrzymasz tzw. nakaz zapłaty.

Czym jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty, zostaje wydany przez e-Sąd w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. W nakazie zapłaty nakazuje się dłużnikowi uiszczenie zaległej płatności w terminie 14 dni lub wniesienie stosownych środków odwoławczych.

W większości przypadków pożyczkobiorcy dowiadują się o nim… w momencie doręczenia.

Dokument musi być dostarczony pocztą w formie wydruku weryfikacyjnego opatrzonego unikalnym 20 znakowym kodem nakazu.

Jeśli w ciągu 2 tygodni dłużnik wniesie sprzeciw, nakaz zapłaty traci swoją moc, a postępowanie – zamiast w e-Sądzie, zaczyna toczyć się przed tradycyjnym sądem na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego.

Nakaz zapłaty a egzekucja komornicza

Nakaz zapłaty stanowi prawomocny tytuł egzekucyjny. Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym. Oznacza to, że na podstawie takiego dokumentu można rozpocząć klasyczną egzekucję komorniczą.

Portal Chwilowo.pl


1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here