"Wiosna wkoło" - zapraszamy na giełdę ogrodniczą na Targowisku Miejskim w Lubaczowie - już w sobotę 29. kwietnia!

KRUS Lubaczów: W marcu waloryzacja rent i emerytur

 · 17 marca 2017 o 9:27 · czas czytania: 2 minutes

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubaczowie informuje, iż od dnia 1 marca br. emerytury i renty podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 100,44%. Świadczenia wzrosną jednak nie mniej niż o 10 zł.

Fot. Marek Leja, kierownik PT KRUS w Lubaczowie.

W marcu zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2017 r. Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2017 r. to 1.000 zł) – to podwyższa się je „z urzędu” do tej kwoty. Pamiętać trzeba jednak, że od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca br. wzrastają również kwoty dodatków przysługujących do emerytur i rent i wyniosą:
– dodatek pielęgnacyjny i za tajne nauczanie – 209,59 zł,
– dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 314,39 zł,
– dodatek kombatancki – 209,59 zł,
– dodatek kompensacyjny – 31,44 zł,
– dodatek dla sieroty zupełnej – 393,93 zł.

Natomiast nie zmienia się wysokość:
– ryczałtu energetycznego (166,05 zł miesięcznie),
– zasiłku pogrzebowego (4.000 zł)
– zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
– zasiłku macierzyńskiego (1.000 zł miesięcznie).

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2017 roku, a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2017 r. w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności – informuje Marek Leja, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lubaczowie.

W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2016 r., zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. Od dnia 1 marca 2017 r. kwoty te wynoszą:

– 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.953,30 zł ( przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
– 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.484,60 zł ( przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),
– przychody między kwotą 2.953,30 zł a 5.484,60 zł powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 565,53 zł, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 480,73 zł.

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych tzw. wcześniejszych i okresowych emerytur rolniczych. Nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób , które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny bez względu na wysokość osiąganego przychodu. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.


ZOBACZ TAKŻE INNE ARTYKUŁY!

-------
Podobne wpisy:
Zagłosuj na Krzysztofa Witko ze Starego Sioła w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016”
Najbezpieczniejsze gospodarstwo na Podkarpaciu jest w Starym Siole
Wzorowe gospodarstwo państwa Zygarlickich ze Starego Lublińca

REKLAMA


Portal elubaczow.com nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez internautów.
Redakcja portalu zastrzega sobie jednak możliwość modyfikacji lub usunięcia wpisów naruszających Regulamin. Więcej informacji w Regulaminie forum. Jeśli uważasz, że któryś komentarz narusza Regulamin, czyjeś dobre imię, powinien być usunięty z innych powodów lub został niesłusznie usunięty - napisz do nas na redakcja@elubaczow.comBrak komentarzy.

Zostaw komentarzmistrzowie parkowania

Mistrzowie parkowania: Jak tu parkujemy?

Mistrzowie parkowania i mistrzowie riposty – oceń sam

Mistrzowie parkowania: Potrzeba matką rozwiązań

REKLAMA

video

Piotr Czekalski z Lubaczowa w „Rewirze”

„Still Got the Blues” w wykonaniu lubaczowskiego zespołu GIN w sieci

Misterium Męki Pańskiej w Łukawcu – zobacz film

fotorelacje

SCHOOL & JAZZ FESTIVAL w Lubaczowie – zdjęcia z koncertu jury

Gimnazjaliści poznali Zespół Szkół w Lubaczowie [ZDJĘCIA]

Horyniec-Zdrój: Pomnik Wolności odzyskał dawny blask [ZDJĘCIA]

Trwa remont drogi powiatowej ze Starego Dzikowa do Oleszyc [ZDJĘCIA]

Lubaczów: Oddali hołd pomordowanym w Katyniu [ZDJĘCIA]

„PRAWDA…PAMIĘĆ…SZACUNEK…” – żywa lekcja historii w Wielkich Oczach

partnerzy