Wicewojewoda Witold Lechowski: W 2016 roku powiat lubaczowski otrzymał spore wsparcie

2

W minionym roku powiat lubaczowski otrzymał spore wsparcie finansowe od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – mówi w rozmowie z naszym portalem wicewojewoda Witold Lechowski.

Wicewojewoda Witold Lechowski, fot. PUW.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki realizuje wiele zadań administracji rządowej w regionie. Wśród nich jest m.in. dystrybucja środków budżetowych. Jak Pan podsumuje pod tym względem miniony rok dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego?

– Oczywiście trudno w jednym zdaniu podsumować cały rok działalności w tak wielu zakresach działań, ale mogę stwierdzić, że w 2016 roku mieszkańcy powiatu lubaczowskiego otrzymali naprawdę spore wsparcie finansowe.

– To podsumujemy to wsparcie po kolei. Jakiej wysokości środki z budżetu państwa trafiły do nas na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i utrzymanie urządzeń melioracyjnych?

– W roku 2016 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu lubaczowskiego przekazano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 4,65 mln zł na realizację 15 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. Z tych środków przebudowano 17 km dróg gminnych i powiatowych oraz 11 obiektów mostowych i przepustów na drogach gminnych i powiatowych. Doceniając ponadto rolę, jaką dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów wiejskich pełnią należycie funkcjonujące urządzenia melioracji wodnych, corocznie na powyższy cel w budżecie wojewody zabezpieczone są środki finansowe dla spółek wodnych. W roku 2016 powiat lubaczowski otrzymał na ten cel 30 500 zł.

– Jaką pomoc z budżetu państwa otrzymały z kolei gminy powiatu lubaczowskiego w ramach zwrotu części wydatków gmin poniesionych z funduszu sołeckiego?

– Gminy, które realizowały przedsięwzięcia służące poprawie życia mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego mogą występować o zwrot części kosztów poniesionych wydatków z budżetu państwa. Dla powiatu lubaczowskiego zwrot części wydatków gmin poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku wyniósł 444 414,70 zł.

– Na zwrot w jakiej wysokości mogli liczyć natomiast rolnicy ubiegający się o odzyskanie części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej?

– Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć w odpowiedni terminie wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tylko w I półroczu 2016 roku wyniósł w powiecie lubaczowskim aż 3 149 194,28 zł.

– Sporo środków z budżetu państwa udało się pozyskać na tzw. „schetynówki”. Jak to wygląda na terenie powiatu lubaczowskiego?

– W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w powiecie lubaczowskim podjęto się realizacji następujących inwestycji, w których blisko połowę kosztów pokryto z budżetu państwa (1 285,233 zł): przebudowa drogi powiatowej nr 1682 (dotacja z budżetu państwa wyniosła 293 793 zł); w gminie Horyniec-Zdrój przebudowa ciągu dróg nr G105066 R, Nr G 105068, nr G 105068 (dotacja z budżetu państwa wyniosła 223 592 zł); w gminie miejskiej Lubaczów przebudowa drogi gminnej nr 104917 R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubaczowie; w gminie Oleszyce przebudowa łączników dr nr 103209 R, dr nr 105211 R, dr nr 105212 R (dotacja z budżetu państwa wyniosła 155 872 zł).

– Na Podkarpaciu bardzo ważna jest także pomoc społeczna. Jakie kwoty zostały na ten cel przekazane?

– W roku 2016 dofinansowano środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizację zadań powiatu lubaczowskiego w łącznej wysokości ponad 67 mln zł. Z tego:
• W obszarze pomocy społecznej ponad 13 mln zł (13 113 186 zł);
• W obszarze wsparcia rodziny ponad 52 mln zł (52 124 161 zł);
• W obszarze finansowania środków na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2 mln. zł (1 976 389 zł).

– Państwo nie zapomina także o renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych. Ile środków przekazano na ten cel?

– W roku 2016 w powiecie lubaczowskim z budżetu państwa wykorzystano 137 320,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych oraz 145 968,70 zł na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych. Dotacje przekazano na renowację m.in. cmentarzy, cerkwi, czy kościoła parafialnego franciszkanów.

– Czy na podobne wsparcie mogą również liczyć mieszkańcy naszego powiatu w 2017 roku?

– Wierzę, że to wsparcie w będzie jeszcze większe.

– Dziękujemy za rozmowę.

– Również dziękuję i życzę mieszkańcom powiatu lubaczowskiego wszystkiego co najlepsze.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z 13 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here