Lubaczów: Rodziny wielodzietne zapłacą o połowę mniej za wywóz śmieci

2

W przyszłym roku rodziny wielodzietne zamieszkujące w Lubaczowie zapłacą za wywóz śmieci o połowę mniej. Taką decyzję podjęli miejscy radni podczas ostatniej sesji.

Fot. Archiwum
Fot. Archiwum

W miony czwartek (27.10) radni miejscy podjęli uchwałę, w myśl której zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów, na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnienie przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadających na każdego członka rodziny wielodzietnej, jeżeli członkowie tej rodziny ujęci zostali w deklaracji o wysokości opłaty.

Bardzo ważna jest jednak informacja, że by uzyskać zwolnienie, właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć specjalny wniosek. Wzór dokumentu jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego.

Możliwość zwolnienia rodzin wielodzietnych z całości lub części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a radni miejscy postanowili skorzystać z tej możliwości. Według ustawowego zapisu, rodziną wielodzietną nazywamy rodzinę, w której rodzice/rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku lub legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

elubaczow.com, lubaczow.pl


2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here