Ponad 40 osób sprzątało polską część cmentarza w Niemirowie

0

Ponad 40 mieszkańców miasta i gminy Lubaczów wyjechało w ubiegły piątek (21.10) do partnerskiego miasta Niemirów na Ukrainie, by posprzątać polską część tamtejszego cmentarza.

Fot. lubaczow.com.pl
Fot. lubaczow.com.pl

Idea wyjazdu na Ukrainę mieszkańców z Lubaczowa i okolic nawiązuje do zapoczątkowanej na Śląsku akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jej celem jest ratowanie polskich cmentarzy na Ukrainie, poprzez organizację wyjazdów dzieci oraz dorosłych z Polski i sprzątanie, porządkowanie oraz odnawianie nagrobków naszych rodaków. Taki wyjazd postanowiło zorganizować także Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów przy współpracy z samorządem. Wśród uczestników była młodzież z Zespołów Szkół Publicznych w Baszni Dolnej i Młodowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach, nauczyciele, strażacy z OSP w Krowicy Hołodowskiej, harcerze z Hufca Lubaczów, mieszkańcy Budomierza, Baszni Dolnej, Lubaczowa, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy.

O tym, że wyjazd był bardzo potrzeby, można było przekonać się na miejscu. Na cmentarzu w Niemirowie znajduje się około 200 polskich nagrobków. Niestety, większość z nich jest zapomniana, niektóre krzyże i nagrobki są pochylone lub przewrócone, pokryte trawą i mchem. Prace były więc bardzo intensywne – w wielu mocno zakrzaczonych miejscach potrzebna była ingerencja pił i kos spalinowych. Przy kilku starych nagrobkach poprawiono metalowe ogrodzenia. Młodzież wyczyściła także pomniki z mchu, traw, liści oraz starych zniczy i wieńców. Zwieńczeniem pobytu gminnych wolontariuszy było zapalenie zniczy na polskich grobach, w większości pozbawionych stałej opieki.

Samorząd gminy Lubaczów nie zamierza poprzestać na jednym wyjeździe i planuje kolejne na wiosnę i w lecie, kiedy to będzie można dokonać oprysków chwastów i wyczyścić pozostałe pomniki. Stowarzyszenie wraz z mieszkańcami Lubaczowa, którym spuścizna dawanych Kresów jest szczególnie bliska, planują także zorganizowanie zbiórki pieniędzy. Zostaną one przeznaczone na odnowienie nagrobków oraz na pierwsze prace związane z zabezpieczeniem neogotyckiego kościółka zbudowanego na początku XX w. na terenie dawnych koszar wojskowych w Hruszowie. Do 1945 roku uczęszczali tam m.in. mieszkańcy Budomierza. Od 1945 r. do 1991 r. służył jako magazyn. Obecnie, opuszczony, powoli ulega zniszczeniu. Oba te obiekty wymagają wiele pracy.

elubaczow.com, lubaczow.com.pl


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here