„Inicjatywy oddolne dla Zielonego Podkarpacia” w Radrużu, gminie Lubaczów i Gorajcu

1

Pielęgnacja i odnowienie drzewostanu przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu, rewitalizacja zieleni związanej z zabudową dworską na terenie gminy Lubaczów oraz wyznaczenie ekoszlaku i budowa czatowi ornitologicznych we wsi Gorajec – to lokalne inicjatywy z powiatu lubaczowskiego, które zostaną sfinansowane przez NFOŚiGW. Prace będą zrealizowane w ramach drugiej edycji projektu „Inicjatywy oddolne dla Zielonego Podkarpacia” prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Fot. Tomasz Michalski.
Fot. Tomasz Michalski.

W pierwszej edycji projektu, która zakończyła się we wrześniu br. zrealizowanych zostało 19 inicjatyw na rzecz środowiska, zgłoszonych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne, małe stowarzyszenia i fundacje. W tym roku Stowarzyszenie „Pro Carpathia” uzyskało dofinansowanie na realizację kolejnych 14 inicjatyw z 11 gmin. Przeznaczonych zostanie na nie około 400 tys. zł. Dofinansowanie pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach tegorocznej edycji projektu odnowiony zostanie m.in. cenny drzewostan z przełomu XIX i XX wieku, znajdujący się w obrębie zespołu cerkiewnego w Radrużu – obiektu, który jest na liście UNESCO. Rosnące tam drzewa to głównie lipy, dęby i klony. Zabiegi pielęgnacyjne pozwolą na zachowanie tego zabytkowego skupiska drzew, poprawią ich stan fitosanitarny, przedłużą żywot, a to z kolei znacząco wpłynie na lokalny krajobraz, bioróżnorodność i jednocześnie na ochronę środowiska.

Rewitalizacja zieleni zostanie dokonana także na terenie gminy Lubaczów. Wsparcie otrzymał projekt, który powstał w wyniku współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej i Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych RAZEM z Krowicy Samej. W obszarach działania obu stowarzyszeń istniały niegdyś zabudowania dworskie, które otaczały piękne aleje drzew i parki. Członkowie stowarzyszeń, przy współpracy z mieszkańcami, kołami gospodyń, gminą Lubaczów, młodzieżą szkolną i Nadleśnictwem Lubaczów, chcą przywrócić przywrócić drzewostanowi dawne piękno poprzez nasadzenia nowych drzew oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na istniejącym drzewostanie.

Na liście projektu „Inicjatywy oddolne dla Zielonego Podkarpacia” znalazło się także zadanie „Wyznaczenie ekoszlaku i budowa czatowi ornitologicznych we wsi Gorajec”.


1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here