Ginące zawody szansą na przyszłość dla absolwentów „zawodówek”

0

Chcąc ochronić przed zapomnieniem tradycyjne rzemiosło i wytwórczość rękodzielniczą będącą kluczem do rozwoju zawodowego młodych ludzi, Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy organizuje szkolenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października w Młodzieżowym Centrum Kariery w Cieszanowie.

Fot. Archiwum
Fot. Archiwum

Głównym celem realizacji kursu jest przeszkolenie ludzi młodych w zawodach ginących, takich jak: kowal, bednarz, brukarz, kamieniarz, zdun, piekarz, cukiernik, tkacz, strzecharz, gonciarz, pracownik renowacji mebli. W darmowych kursach mogą wziąć udział osoby bezrobotne w wieku 18-25 lat, które są absolwentami zasadniczych szkół zawodowych i mają wykształcenie w zawodach: ślusarz, stolarz, murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych, kucharz, krawiec, dekarz.

Osoby, które spełniają powyższe warunki i zgłoszą się do 10 października do Młodzieżowego Centrum Kariery w Cieszanowie (ul. Kościuszki 6, tel. 16 621 38 04, 16 631 12 75) w godzinach 7:45 – 15:45 wezmą udział w kursie realizowanym w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Uczestnikom zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, nocleg oraz wyżywienie przez cały czas trwania kursu (łącznie z dniami wolnymi od nauki). Planowane jest zorganizowanie turnusów w listopadzie i grudniu 2016 r., a jeden kurs będzie obejmował ok. 120 godzin dydaktycznych. Program szkoleniowy realizowany będzie 6 dni w tygodniu (poniedziałek-sobota) przez ok. 3 tygodnie.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here