Podkarpackie, powiat lubaczowski: Są pieniądze na ochronę zabytków

2

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zatwierdziła listę dotacji przyznanych na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowych obiektach w 2016 roku. Na zabytki z powiatu lubaczowskiego przeznaczono kwotę 300 tys. zł.

Pomnik Wolności w Horyńcu-Zdroju zostanie w tym roku odnowiony, fot. horyniec-zdroj.pl
Pomnik Wolności w Horyńcu-Zdroju zostanie w tym roku odnowiony, fot. horyniec-zdroj.pl

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynęło łącznie 464 wnioski. Komisja konserwatorska pozytywnie zaopiniowała 336 z nich, przyznając dotacje na ogólną kwotę 9,5 mln zł (zabytki nieruchome – 5 956 000 zł, zabytki ruchome – 3 576 000 zł.).

Na liście znalazło się kilkanaście obiektów z powiatu lubaczowskiego. Największe wsparcie, po 50 tys. zł, przeznaczono na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich w cerkwi w Nowym Bruśnie, które prowadzi Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz remont kopuły cerkwi w Wielkich Oczach. Sporo środków przeznaczono również na prace przy innych obiektach ziemi horynieckiej. W bieżącym roku rozpoczną się prace związane z Pomnikiem Wolności w Horyńcu-Zdroju (pełna konserwacja kolumny i orła z jego rekonstrukcją), odnowione zostaną również dwie zabytkowe bramy wejściowe na cmentarzu komunalnym. Wsparciem finansowym objęto ponadto  prace związane z pełną konserwacją polichromii nawy z łukiem tęczowym w horynieckim kościele parafialnym i kontynuację prac prac związanych z konserwacją zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Starym Bruśnie.

Szanse na odnowienie ma również kilka obiektów z gmin Cieszanów i Narol. Poniżej prezentujemy listę obiektów z powiatu lubaczowskiego, którym przyznano dotacje.

Basznia Dolna – d. rządcówka w zespole folwarcznym – przyznana kwota dotacji – 10 tys. zł
Zespół Cerkiewny w Cieszanowie, remont i renowacja dzwonnicy – 20 tys. zł
Horyniec-Zdrój, konserwacja dwóch bram wejściowych na cmentarzu komunalnym – 10 tys. zł
Narol, kaplica cmentarna Puzynów, prace remontowo-konserwatorskie kaplicy – 20 tys. zł
Cerkiew w Nowym Bruśnie, prace remontowo-konserwatorskie zakrystii, soboty, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa – 50 tys. zł
Cerkiew w Wielkich Oczach, prace remontowo-konserwatorskie kopuły – 50 tys. zł
Cieszanów, synagoga – wnętrze, badania na obecność zabytkowego wystroju – 10 tys. zł
Horyniec-Zdrój, kościół parafialny franciszkanów, polichromia nawy z łukiem tęczowym, pełna konserwacja – 30 tys. zł
Horyniec-Zdrój, cmentarz wojenny – Pomnik Wolności – pełna konserwacja kolumny i orła (z jego rekonstrukcją) – 25 tys. zł
Kowalówka, cerkiew, ob. kaplica filialna, ołtarz boczny, zakończenie, ikona i ołtarzyk, pełna konserwacja – 20 tys. zł
Lipsko, figura Matki Bożej w rynku, pełna konserwacja – 10 tys. zł
Lipsko, krzyż przydrożny, pełna konserwacja – 5 tys. zł
Lubaczów, cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja w Lubaczowie, ołtarz boczny Ecce Homo, II etap prac – 10 tys. zł
Stare Brusno, cmentarz greckokatolicki, 70 nagrobków, kontynuacja – III etap prac – oczyszczenie, stabilizacja, zabezpieczenie nagrobków – 30 tys. zł


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here