Radni wojewódzcy z wizytą w Lubaczowie, jest szansa na 400 tys. zł dotacji

1

W miniony czwartek (24.04) w Lubaczowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Radni odwiedzili m.in. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i podjęli uchwałę o skierowaniu wniosku do Zarządu Województwa Podkarpackiego o przyznanie dotacji w wysokości 400 tys. zł z przeznaczeniem na remont budynku pralni i sal dydaktycznych tej placówki.

Zespół Pla
Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie

Wizyta była efektem problematyki poruszonej przez radnego sejmiku Andrzeja Nepelskiego jeszcze w trakcie grudniowej debaty budżetowej. Zwracał on wówczas uwagę na brak udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubaczowskiemu  na zadania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie, mimo że wcześniej planowano w uchwale budżetowej przekazać na ten cel kwotę 400 tys. zł.

Radni w trakcie wizyty zapoznali się z bazą dydaktyczną i socjano-bytową placówki oraz chwalili zaangażowanie samorządu powiatu lubaczowskiego w zakresie jej dalszego rozwoju. Poznali także potrzeby i ograniczone możliwości ich finansowania ze środków własnych powiatu lubaczowskiego. Komisja podjęła uchwałę o skierowaniu wniosku do Zarządu Województwa Podkarpackiego o przyznanie dotacji w wysokości 400 tys. zł z przeznaczeniem na remont budynku pralni i sal dydaktycznych.

Wizyta była także okazją do zaprezentowania radnym wojewódzkim Muzeum Kresów w Lubaczowie, cerkwi w Radrużu i Kresowej Osady w Baszni Dolnej.

Zobacz także

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here