Nabór do szkoły muzycznej – sprawdź terminy

0

Osoby mające zdolności muzyczne, które skończyły 5 lat i mają nie więcej niż 16 lat mogą przystąpić do egzaminu wstępnego Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubaczowie. Rekrutacja odbędzie 28 i 29 maja w godz. 09:00-11:00 oraz od 13:00 do 19:00.

fot. T. Michalski, arch.
fot. T. Michalski, arch.

Do szkoły przyjęte zostaną osoby, które pozytywnie przejdą badanie przydatności. Sprawdzane będą uzdolnienia muzyczne i predyspozycje fizyczne do gry na wybranym instrumencie, z uwzględnieniem słuchu wysokościowego, słuchu analitycznego (harmonicznego), pamięci muzycznej, poczucia rytmu, zdolności wykonawczych i muzykalności. Przed przystąpieniem do przesłuchań warto nauczyć się danej piosenki, bo każdy z uczestników zostanie poproszony o zaśpiewanie wybranego przez siebie utworu. Ponadto kandydaci będą powtarzać głosem krótkie zwroty melodyczne, a potem klaskaniem – krótkie przebiegi muzyczne. Przyszli uczniowie powinni właściwie rozpoznawać rejestry brzmieniowe, ilość usłyszanych dźwięków czy zmianę melodii. Dodatkowo podczas egzaminu określić będzie trzeba przebieg kierunku melodii. Kandydaci na uczniów szkoły muzycznej mogą 13 i 20 maja o godz. 16:30 uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych. Pozwolą one zaprezentować się jak najlepiej w czasie przesłuchań.

Zachęcając młodych muzyków do rozwijania swoich talentów PSM organizuje koncert pt. „Zaproszenie do szkoły”, który odbędzie się 22 maja o godz. 16:30.

Wniosek o przyjęcie do szkoły muzycznej jest do pobrania pod adresem: http://psmlubaczow.pl. Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie – do 27 maja 2015 r.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here