Linia kolejowa Munina – Hrebenne zwyciężyła w plebiscycie, ale czy może liczyć na modernizację?

4

Linia kolejowa nr 101 Munina – Hrebenne, przebiegająca przez powiat lubaczowski, zdobyła największą liczbę głosów spośród podkarpackich odcinków kolejowych w plebiscycie Kolej2022.pl. Dzięki takiemu rezultatowi, sprawa modernizacji tej trakcji pojawiła się m.in. w mediach regionalnych. To już z pewnością jakiś sukces, ale czy możemy liczyć w najbliższych latach na realne działania w tej sprawie?

fot. elubaczow.com
fot. elubaczow.com

– Wyrażone w ten sposób oczekiwania mieszkańców są ważną wskazówką do dalszych inwestycji – zapewnia na łamach rzeszow.gazeta.pl Władysław Ortyl, marszałek Podkarpacia.

O linii kolejowej nr 101 przebiegającej przez powiat lubaczowski, a łączącej województwo podkarpackie z lubelskim, i konieczności jej pilnej modernizacji pisaliśmy na łamach naszego portalu już wielokrotnie. Choć jeszcze w 2013 roku Polskie Linie Kolejowe KP PLK, która zarządza infrastrukturą kolejową,planowała zawiesić kursowanie pociągów na tej linii, to ostatecznie odstąpiono od tych planów. Rok później, w ramach obchodów 130-lecia istnienia tej linii, z inicjatywy wójta gminy Lubaczów Wiesława Kapla, zorganizowano m.in. Piknik Kolejowy oraz uroczystości połączone z konferencją dotyczącą potencjału i szans wykorzystania linii dla rozwoju turystycznego i gospodarczego Roztocza i ziemi lubaczowskiej. Podczas spotkania wsparcie dla działań prorozwojowych zadeklarował wicemarszałek podkarpacki Lucjan Kuźniar, który zapewnił, że linia została ujęta w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. O swojej przychylności do takiego kierunku działań mówił także obecny na spotkaniu poseł na Sejm RP Marek Rząsa. Korespondencyjnie, wsparcie dla takich działań udzieliło także  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska i Tomasz Poręba. W tamtym okresie samorządowcy z Podkarpacia i Lubelszczyzny skierowali także petycję do władz PKP i marszałka podkarpackiego uzasadniającą potrzebę inwestycji i modernizację tego szlaku kolejowego.

Mocny nacisk na modernizację transportu kolejowego kładzie także w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

– Właśnie decyduje się ostateczny kształt programów inwestycyjnych na ten okres. Będą one realizowane nominalnie w okresie 2014-20, ale w praktyce dwa lata dłużej. Do 2022 roku wszystkie inwestycje z tych programów będą musiały być zakończone. Nas interesuje pytanie: jaka będzie kolej w Polsce w 2022 roku? – pisze Centrum Zrównoważonego Transportu, które zorganizowało zakończony właśnie plebiscyt Kolej2022.pl.

Konkurs miał na na celu wskazanie najpilniejszych zdaniem mieszkańców inwestycji w infrastrukturze kolejowej. Według organizatorów plebiscytu publiczna dyskusja nad przeznaczeniem środków z Regionalnych Programów Operacyjnych na okres 2014-20 jest bardzo ważna. Odzew mieszkańców Podkarpacia był ogromny, a największym zainteresowaniem cieszył się właśnie projekt rewitalizacji linii Munina – Hrebenne.

Czy jednak wynik głosowania weżmie pod uwagę Władysław Otryl, marszałek Podkarpacia?

– Zawsze poważnie podchodzimy do konsultacji społecznych. Plebiscyt pokazuje, jakie są oczekiwania mieszkańców, z jakiej formy transportu chcą korzystać, a to ważna wskazówka do dalszych inwestycji. Bierzemy też pod uwagę analizy dotyczące liczby podróżnych itp. – mówi dla rzeszow.gazeta.pl marszałek Ortyl i podkreśla, że wszystkie wymienione w plebiscycie linie w bliższej lub dalszej perspektywie są planowane do remontu.

W artykule marszałek Ortyl wymienia także ważne strategicznie dla naszego województwa linie, a wśród nich linię nr 25 odcinek Ocice – Dębica, które łączy Podkarpacie z województwem świętokrzyskim i ułatwi połączenie z Warszawą oraz linię Jedlicze – Szebnie, która także znajduje się w planach nowego RPO. Szczegóły dotyczące linii Munina – Hrebenny nie są jednak znane. Być może marszałek Władysław Ortyl zdradzi te plany podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami Lubaczowa.

W plebiscycie Kolej2022.pl można było głosować do 20. listopada, a z naszego regionu wybranych zostało 12 projektów. Głosy rozłożyły się następująco:
1. Rewitalizacja linii nr 101 Munina – Hrebenne (długość odcinka 77 km) – szacowany koszt 55 mln zł, oddano 6827 głosów.
2. Budowa łącznicy między liniami nr 106 i 108 na odcinku Jedlina Męcinka – Szebnie – szacowany koszt 100 mln zł, oddano 1147 głosów.
3. Rewitalizacja linii nr 108 na Jasło – Nowy Zagórz (68 km) – szacowany koszt 90 mln zł, 503 głosy.

rzeszow.gazeta.pl, kolej2022.pl, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

4 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here