Edukacja globalna w MBP w Lubaczowie

0
fot. MBP w Lubaczowie
fot. MBP w Lubaczowie

Miniony tydzień w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie odbył się pod hasłem „Edukacja globalna”. Spotkania związane były z włączeniem się instytucji w międzynarodowy projekt „Tydzień Edukacji Globalnej”.

Od 17 do 22 listopada, za sprawą filmów, wykładów i rozmów, przybliżono młodzieży zagadnienia związane z problemami współczesnego świata. Zajęcia prowadziły do osobistego zaangażowania młodzieży na rzecz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

W MBP poruszono tematy degradacji zasobów naturalnych, niezrównoważonego rozwoju, który uwidacznia się m.in. w różnicach między krajami „bogatej północy” i „biednego południa”, konieczności poszanowania praw człowieka, propagowania zasad uczciwego handlu i odpowiedzialnej konsumpcji. Zwrócono uwagę na ochronę środowiska, znaczenie oszczędzania wody, energii elektrycznej, segregowania śmieci i recyklingu. Młodzież zastanawiała się, co może zrobić, by zmienić sytuacje obecnego świata. Tegoroczne hasło „Tygodnia Edukacji Globalnej” – „Bezpieczeństwo żywności” podkreślono omawiając rolę reklamy i jej wpływ na konsumenta, który kupuje dużo więcej niż naprawdę potrzebuje.

Wykładom towarzyszyła wystawa tematyczna i ekspozycja książek znajdująca się w księgozbiorze MBP w Lubaczowie.

AH, elubaczow.com

Zobacz także

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here