„Metoda dramy w rozwiązywaniu konfliktów” – wolne miejsca na szkolenie w Lubaczowie

0

20140924151107_1_mpGrupa nieformalna Aktywni dla Porozumienia oraz Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” zapraszają na bezpłatne szkolenie pod nazwą „Metoda dramy w rozwiązywaniu konfliktów”, które odbędzie się w październiku 2014 w Lubaczowie. Szkolenie zostanie zorganizowane w ramach projektu „Nie taki konflikt straszny”.

Dla kogo ?

Dla osób z województwa podkarpackiego, otwartych i chętnych, by się rozwijać, wymieniać wiedzą i doświadczeniami oraz testować nowo zdobyte umiejętności w praktyce. Nauczycieli, animatorów, pracowników świetlic, wolontariuszy i innych, którzy:

– mają już za sobą prowadzenie warsztatów dla młodzieży
– chcą poznawać nowe narzędzia, w tym metodę dramy stosowanej, która jest szeroko wykorzystywana na całym świecie do rozwijania umiejętności interpersonalnych młodych ludzi
– posiadają co najmniej podstawową wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów (proponowana literatura „Odchodząc od NIE” William Ury, „Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez przemocy” Rosenberg Marshall B.)
– są zainteresowane współpracą w Lubaczowie ze Stowarzyszeniem „Mediatorzy Polscy”.

Miejsce:

Lubaczów lub okolice

Termin:

I spotkanie: 12- 13 października (niedziela, poniedziałek)

II spotkanie: 19-20 października (niedziela, poniedziałek)

Ramowy plan 4-dniowego szkolenia (32 godziny)

Program:

Pierwsze trzy dni szkolenia:
– struktura warsztatu dla grup młodzieżowych opartego na celach i dążeniu do zaplanowanej zmiany,

– narzędzia trenerskie – ćwiczenia i techniki budujące atmosferę, wprowadzające do tematu konfliktu i sposobów jego rozwiązania w tym narzędzia z zakresu dramy stosowanej takie jak karty ról, improwizacje i teatr obrazu,

– udział w ćwiczeniach i ich omówienie pod kątem tego jak działają na grupę, jaka jest rola osoby prowadzącej podczas ich trwania i po zakończeniu oraz innych aspektów związanych z przyszłym prowadzeniem warsztatów,

– współtworzenie scenariusza własnych zajęć w 3-4-osobowych grupach,

– komunikacja i budowanie relacji pomiędzy współprowadzącymi, oraz między współprowadzącymi a grupą (budowanie autorytetu, odnajdywanie się w sytuacjach trudnych).

Czwarty dzień szkolenia będzie miał charakter zajęć praktycznych z wykorzystaniem nabytych umiejętności, będzie polegał na przeprowadzeniu warsztatów przez 3- 4-osobowe grupy uczestników w szkołach gimnazjalnych z powiatu lubaczowskiego (umówieniem klas zajmuje się Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”), prowadzenie zajęć odbywa się w trakcie dnia szkoleniowego. Na zakończenie dnia nastąpi podsumowanie zarówno pracy z młodzieżą jak i całego procesu oraz wręczenie certyfikatów.

Uczestnicy szkolenia będą zobowiązani do następujących działań, po jego zakończeniu:

– do 1 grudnia 2014 przeprowadzenie np. w swojej miejscowości nie mniej niż jednego warsztatu z młodzieżą na temat rozwiązywania konfliktów (z wykorzystaniem wypracowanych podczas szkolenia scenariuszy i/lub własnych pomysłów),

– udział w ewaluacji projektu, w tym w spotkaniu ewaluacyjnym online.

Korzyści z udziału w szkoleniu i prowadzeniu warsztatów z młodzieżą w ramach naszego projektu:

– zaświadczenie potwierdzające liczbę godzin i program szkolenia. Zaświadczenie można wykorzystać w procesie certyfikacji na praktyka lub trenera dramy: http://stop-klatka.org.pl/certyfikacja – możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia, – większa wiedza na temat rozwiązywania konfliktów, projektowania szkoleń i wykorzystywania różnorodnych narzędzi trenerskich, w szczególności dramowych

– udoskonalona umiejętność współpracy z młodzieżą oraz pracy zespołowej.

Informacja o prowadzącej szkolenie: Aleksandra Chodasz, trenerka i superwizorka dramy, współzałożycielka Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, prezeska podkarpackiej Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”, właścicielka firmy Trener Dramy. Przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleń z wykorzystaniem metody dramy – w biznesie (w tym dla menadżerów), organizacjach pozarządowych, szkołach, dla samorządów, uczelni, szkół, ośrodków wychowawczych, szkół trenerskich i innych placówek. Specjalizuje się w podnoszeniu kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych takich jak współpraca, komunikacja, przywództwo i zarządzanie przez wartości. Studiowała dramę stosowaną na Uniwersytecie w Exeter. Ukończyła ponad 10 lat temu szkołę trenerską. Posiada licencję trenera PTP (I stopnia) i STOP (II stopnia). Od 12 lat praktykuje i uczy dramy, udziela również konsultacji i superwizji, redaguje i tworzy publikacje o pracy z grupą i dramie.

Więcej informacji: wiadomosci.ngo.pl

Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here