Polsko ukraińskie przejście graniczne Budomierz – Hruszew już otwarte – zobacz zdjecia

5

Dziś (02.12) około południa pierwsi podróżni przekroczyli polsko-ukraińskie przejście graniczne w Budomierzu (gm. Lubaczów), które chwile wcześniej oficjalnie otwarto. W uroczystości wzięli udział: wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz marszałek Władysław Ortyl. Ukrainę reprezentował gubernator obwodu lwowskiego Oleg Sało i ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malsky. Na miejscu nie zabrakło również samorządowców oraz przedstawicieli służb granicznych obu sąsiadujących krajów.

Drogowe, polsko-ukraińskie przejście graniczne Budomierz-Hruszew jest czwartym przejściem w województwie podkarpackim, a siódmym na granicy polsko-ukraińskiej. Jest w całości zlokalizowane po polskiej stronie i kontroli granicznych dokonują w tym miejscu zarówno polskie jak i ukraińskie służby graniczne. Przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego i samochodowego  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem ładunków podlegających kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych.

Na przejściu granicznym usytuowanych jest 9 pasów ruchu na kierunku wjazdowym do Polski  (5 ruch osobowy, 2 ruch ciężarowy do 3,5 t i 2 ruch autobusowy) i 8 pasów ruchu na kierunku wyjazdowym z Polski (5 ruch osobowy, 2 ruch ciężarowy do 3,5 t oraz pas dla ruch autokarów). Budowa przejścia rozpoczęła się w 2010 r. i trwała trzy lata. Inwestycja kosztowała 145,9 mln zł. Środki pochodziły z budżetu państwa, w tym m.in. z Programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013 (99,2 mln zł) oraz dofinansowania unijnego uzyskanego w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych (24,6 mln zł) oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (22,1 mln zł).

Na nowym przejściu granicznym służbę pełnić będzie ponad 100 funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej (docelowo 220) i prawie 70 funkcjonariuszy Służby Celnej. Zatrudnienie znalazło także 14 pracowników Zakładu Obsługi Przejść Granicznych.

Przejście Budomierz-Hruszew, pod względem rozwiązań organizacyjnych i architektonicznych, jest jednym z najnowocześniejszych przejść na granicy zewnętrznej z UE. Szacuje się, że nowe przejście graniczne będzie w stanie obsługiwać w ciągu doby około 3 tys. samochodów osobowych i 80 autobusów. Liczba podróżnych przekraczających w ciągu doby granicę polsko-ukraińską w Budomierzu szacowana jest na 8 tys. osób.

elubaczow.com, BOSG, PUW

5 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here