Miliony na zabytki na Podkarpaciu w 2012 roku. Cerkiew w Radrużu priorytetem!

0
fot. Grzegorz Ciećka

Konserwacja ikonostasu w cerkwi z 1587 r. w Radrużu, znalezienie użytkownika jednej z nielicznych w Polsce cerkwi bojkowskich w Liskowatem i rozpoczęcie tam remontu kapitalnego to jedne z najważniejszych zadań na 2012 rok dla podkarpackiego konserwatora zabytków.

W budżecie państwa na ochronę zabytków Podkarpacia zaplanowano prawie 10 mln zł. Jak poinformowała PAP podkarpacki konserwator zabytków w Przemyślu Grażyna Stojak jest to najwyższa dotacja w kraju.

Do najpilniejszych zadań w przyszłym roku należy też kontynuacja remontu w cerkwi w Radrużu. W tym roku udało się zaaranżować ją jako oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie, zainstalować systemy antypożarowe, przeprowadzić pełną konserwację polichromii i przywrócić ikonostas ze składnicy w Łańcucie oraz otworzyć świątynię dla zwiedzających. W 2012 roku planowana jest organizacja koncertów muzyki cerkiewnej w zabytkowych wnętrzach świątyni oraz konserwacja ikonostasu.

W dalszym ciągu trwają też starania o wpisanie cerkwi na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Jak zapewniła Stojak, wszelkie dokumenty w tej sprawie trafiły już do Polskiego Komitetu ds. UNESCO w Warszawie, który z kolei przesłał wniosek do UNESCO i „w chwili obecnej oczekujemy na międzynarodową ekipę ekspertów do oceny wniosku” – zauważyła konserwator. Na liście Światowego Dziedzictwa od 2003 roku znajdują się już dwa obiekty z Podkarpacia – XV-wieczne drewniane świątynie w Bliznem i Haczowie.

W WUOZ w Przemyślu trwa przygotowanie naboru wniosków o dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów; nabór rozpocznie się od stycznia 2012 r. i potrwa do końca lutego. Właściciele i użytkownicy zabytków mogą otrzymać wsparcie w wysokości najczęściej 50 proc., choć w szczególnych wypadkach finansowanie remontu sięga do 100 proc., m.in. przy wybitnej wartości historycznej obiektu.

Konserwator zabytków podkreśliła, że przy rozstrzyganiu, kto otrzyma wsparcie, brana jest pod uwagę głównie wartość zabytku i rodzaj najpilniejszych prac, ale także zaangażowanie wnioskodawcy w renowację zabytkowego obiektu.

W 2010 roku WUOZ wydał na ochronę zabytków na Podkarpaciu 9,6 mln zł. Dotacje wynosiły od pięciu do 200 tys. zł. Najliczniejsza grupa zabytków dofinansowanych przez podkarpackiego konserwatora to zabytki pozostające w użytkowaniu m.in. kościoły, cerkwie obu obrządków, klasztory, dzwonnice drewniane i murowane, a także zabytki ruchome.

Agnieszka Pipała (PAP) / elubaczow.com (hp)

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here