Jest zgoda UKE na hotspoty w Powiecie Lubaczowskim

7

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, tzw. megaustawy, samorząd terytorialny może świadczyć usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat albo w zamian za opłaty niższe niż ceny rynkowe, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów i uzyskaniu zgody Prezesa UKE.

W dniu 29 lipca 2011 r. Prezes UKE wydał decyzję w tym zakresie wyrażającą zgodę na świadczenie przez Powiat Lubaczowski za pomocą publicznie dostępnych punktów tzw. hotspotów usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat.

Decyzją został ustalony zakres i warunki świadczenia tej usługi:

1. obszar, na którym będzie świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat będzie obejmował teren Powiatu Lubaczowskiego;

2. funkcjonowanie poszczególnych hotspotów będzie zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 138, poz. 972 z późn. zm., zwanego dalej „Rozporządzeniem”);

3. zostały określone następujące grupy docelowe w zakresie świadczenia przez Powiat Lubaczowski usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą hotspotów:

a) osoby zakwalifikowane do programu ePrzyspieszenie, tj.

  • niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego;
  • mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, spełniający kryteria dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  • mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego uprawnieni do otrzymania stypendium socjalnego;

b) wszyscy pozostali użytkownicy będący w zasięgu bezpłatnej usługi dostępu do Internetu świadczonej przez Powiat Lubaczowski, zarejestrowani na stronie www.lubaczow.org.pl, posiadający login i hasło ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie;

4. maksymalna przepływność łączy dla wysyłania jak i odbierania danych :

a) dla osób zakwalifikowanych do programu ePrzyspieszenie nie może być wyższa niż 512/64 kbit/s;

b) dla pozostałych użytkowników nie może być wyższa niż 256/64 kbit/s;

5. czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego został określony wyłącznie  dla grupy docelowej określonej w punkcie 3 b i nie będzie dłuższy niż 60 minut, przy czym ograniczenie połączenia dotyczyć będzie:

a) urządzenia końcowego lub

b) użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.

Zobacz także

7 komentarze

  1. Ten projekt był realizowany w dwóch etapach które kosztowały w przybliżeniu 10 – 12 baniek !!!!, z czego 25 % pochodziło z budżetu starostwa a reszte od UE. Do tego trzeba doliczyć miesięczne koszty utrzymania infrastruktury oraz dostawce internetu. Kto za to płaci ? – społeczeństwo

  2. fakty są takie. kiedyś miasto za własne pieniądze kupiło większość tych latarni. żeby zaczęły świecić, musiało je bezpłatnie przekazać na majątek tym pasożytom z energetyki. a oni co roku brali i biorą od miasta ogromne kwoty na konserwację tego sprzętu, wykonując tylko powierzchowne prace. niedawno przerdzewiała latarnia w Jarosławiu upadając zniszczyła stojący pod nią samochód i poraniła kierowcę. zapadła decyzja o wykonaniu przeglądu wszystkich latarni na terenie działania złodziejskiej korporacji energetycznej (a może zamojskiej?) i te przegniłe latarnie postanowiono póki co wyciąć. teraz złodzieje z energetyki zażądali od miasta, by sfinansowało zakup nowych latarni w miejsce tych wyciętych, bo jak nie, to sami tego nie zrobią i będzie ciemno tu i ówdzie. rada miejska Lubaczowa przeznaczyła na uzupełnienie stanu latarni pieniądze, które miały pierwotnie iść na oświetlenie osiedla Mazury. ja jestem ciekaw, czy te nowo zakupione latarnie miasto znowu będzie musiało podarować tym pasożytom z energetyki?

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here