Marcin Rokosz z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

1
Marcin Rokosz

Finał olimpiady odbył się w środę 16 marca w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w  Rzeszowie. Olimpiada składała się z kilku etapów: szkolnego, wojewódzkiego oraz etapu finału centralnego. W olimpiadzie brało udział ponad 2,5 tys uczestników z całej Polski, z czego do finału zakwalifikowało się tylko 30 najlepszych. Po części pisemnej, do ścisłego finału, którym był etap ustny przeszło 10 najlepszych uczniów, w tym Marcin Rokosz, uczeń klasy maturalnej lubaczowskiego LO.

– Tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie uprawnia między innymi do bezpłatnych studiów na wydziale prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Swoją przyszłość wiąże z studiami prawniczymi. Start, przyswojona wiedza i osiągnięty wynik z pewnością mi w tym pomogą – podsumował krótko laureat.

W ogólnej opinii Komisji oraz uczestników pytania były znacznie trudniejsze niż w latach poprzednich, w których niezbędna była szeroka wiedza z zakresu ogólnego tematyki wiedzy o państwie oraz specjalistyczna wiedza prawnicza, ze znajomością kodeksów włącznie.

Celem interdyscyplinarnej „Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Przemyśl-Rzeszów jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych  wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym – konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka. Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej młodzieży. Rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym. Utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony. Pogłębianie znajomości zasad i sposobu działania organów władzy publicznej. Uświadomienie roli społecznej i funkcji mediów, znaczenia pluralizmu politycznego i kulturowego, zadań samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here