Lokale wyborcze już otwarte

3

fot. tvn24.pl

W tej chwili wszystkie lokale wyborcze powinny być dostępne dla wyborców. Dziś wybieramy naszych przedstawicieli do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Będziemy głosować także na wójtów i burmistrzów. Przypominamy zatem, kto i w jaki sposób może wziąć udział w wyborach, by jego głos był ważny. Przyłączamy się także do akcji społecznych namawiających do udziału w wyborach.

Zacznijmy od tego, że lokale wyborcze będą otwarte w godz. od 8 do 22. By mieć szansę na oddanie głosu, w lokalu wyborczym, należy stawić się wraz z dokumentem ze zdjęciem.

Cztery kolory

W niedzielę każdy wyborca dostanie cztery karty do głosowania: białą, żółtą, niebieską oraz różową. Biała zawiera nazwiska kandydatów do rad gmin. Na żółtej wymienione są nazwiska kandydatów do rad powiatów. Kandydatów do sejmików znajdziemy na karcie niebieskiej. Na karcie różowej znajdziemy kandydatów do fotela wójta lub burmistrza.

Co zrobić, żeby głos był ważny

Aby głos był ważny, w kratce na karcie do głosowania należy postawić znak „x”, który musi się znaleźć w obrębie kratki – przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. Ważne aby linie tworzące znak „x” przecinały się. Postawienie popularnego „ptaszka” spowoduje że głos będzie nieważny.

Ilu kandydatów

Na karcie do głosowania zawsze umieszczona jest informacja o tym ilu kandydatów możemy wybrać.

W wyborach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta można oddać głos tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska.

W wyborach do rady gminy (miasta) możemy skreślić maksymalnie tyle nazwisk, ile jest mandatów w danym okręgu wyborczym.

W wyborach do Rady Powiatu głosujemy głosujemy  stawiając znak “x” obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy. Głosowanie na dwóch kandydatów z różnych list spowoduje, że głos będzie nieważny.

W wyborach do sejmiku województwa wyborca głosuje tylko na określoną listę, stawiając znak “x” obok nazwiska jednego z kandydatów i wskazując tym jego pierwszeństwo do mandatu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu głosowania , informacji takiej udzielą wyborcom członkowie komisji wyborczych.

Źródło: Inf. własna / Państwowa Komisja Wyborcza, tvn24.pl


Zobacz także

3 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here