Rachmistrzowie ruszyli w teren

0

W poniedziałek 9 sierpnia we wszystkich gminach na terenie całego kraju rozpoczął się obchód przedspisowy przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010. W teren ruszyło prawie 12 tys. rachmistrzów.

Jego głównym celem jest zapoznanie rachmistrzów spisowych z terenem, na którym będą przeprowadzać spis. Dodatkowo mają zostać zebrane wstępne dane na temat lokalizacji siedziby gospodarstw rolnych oraz siedziby ich użytkowników na mapie cyfrowej.

Podczas obchodu przedspisowego rachmistrzowie wręczą użytkownikom gospodarstw rolnych list Prezesa GUS informujący o zasadach, znaczeniu i zakresie tematycznym spisu oraz o bezwzględnym zachowaniu w tajemnicy wszystkich danych zebranych podczas spisu. Przekażą również ulotki informacyjne. O ile będzie to możliwe rachmistrzowie ustalą z użytkownikiem gospodarstwa rolnego termin przeprowadzenia wywiadu.

Jak poinformował GUS, w poniedziałek 9 sierpnia br. pracę rozpoczęło 11 809 przeszkolonych rachmistrzów spisowych. Rzecznik urzedu przypomniał, że wszyscy rachmistrzowie spisowi przystępując do pracy muszą posiadać imienny identyfikator ze zdjęciem, pieczęcią urzędu statystycznego oraz imienną pieczątką i podpisem dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Dane rachmistrzów można potwierdzić w najbliższym gminnym biurze spisowym (w urzędzie gminy).

W czasie obchodu przedspisowego rachmistrz spisowy będzie posługiwał się wyłącznie urządzeniem elektronicznym typu hand – held wyposażonym w niezbędne aplikacje.

Przebieg obchodu będzie nadzorowany i monitorowany przez wojewódzkich i centralnych, dyspozytorów, pracujących odpowiednio w wojewódzkich biurach spisowych (zlokalizowanych wojewódzkich urzędach statystycznych) i GUS (w Centralnym Biurze Spisowym).

Obchód przedspisowy ma się zakończyć 23 sierpnia br.

/mp/; Serwis Samorządowy PA

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here