Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wielkie Oczy na pierwszy kwartał 2021 roku. Za odbiór śmieci odpowiada firma Ecler z Tomaszowa Lubelskiego.