Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Stary Dzików na 2020 rok. Za odbiór śmieci odpowiada firma PGO z Rzeszowa.