Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Narol na 2020 rok.