Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Horyniec-Zdrój na pierwszy kwartał 2021 roku. Za odbiór śmieci odpowiada firma Usługi Komunalne Sp. z o. o. z Horyńca-Zdroju.