Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Cieszanów na 2020 rok. Za odbiór śmieci odpowiada firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Cieszanów.