Ogłoszono przetarg na rewaloryzację spichlerza w Nowym Siole

Spichlerz w Nowym Siole ma zostać przekształcony i wykorzystany do celów kulturalnych. Gmina Cieszanów ogłosiła przetarg na realizację tej inwestycji.