Osoby cierpiące na nietrzymanie moczu potrzebują na co dzień odpowiedniego zabezpieczenia higienicznego. Chłonne wkłady anatomiczne czy pieluchomajtki to wydatek, który może być częściowo zrefundowany przez NFZ. Kto ma prawo do takiego dofinansowania i jak z niego skorzystać?

Pieluchomajtki dla dorosłych i inne produkty chłonne niezbędne przy inkontynencji mogą nabywać z refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia osoby, u których problem nietrzymania moczu związany jest z chorobą przewlekłą (na przykład nowotwory, różnego rodzaju zespoły otępienne, schorzenia neurologiczne, a także głębokie upośledzenia umysłowe), niektórymi urazami (między innymi z uszkodzeniem dróg moczowych), wadami anatomicznymi lub inkontynencja stanowi negatywny skutek leczenia (powikłania po zabiegach urologicznych i inne). Warunki te szczegółowo regulują Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (z dnia 12 maja 2011) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Co musi zrobić osoba, której przysługuje refundacja NFZ, aby kupić taniej pieluchomajtki lub inne środki higieniczne? Oto instrukcja w trzech prostych krokach…

KROK 1 – skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką

Aby skorzystać z refundacji przyznawanej na produkty chłonne, należy uzyskać od swojego lekarza zlecenie na takie zaopatrzenie. Zlecenie na refundowane pieluchomajtki dla dorosłych lub inne środki higieniczne na inkontynencję może wystawić lekarz specjalista (zwykle jest to urolog, ginekolog, onkolog, geriatra), lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pod którego stałą opieką znajduje się pacjent dodatkowo także pielęgniarka albo położna. O wystawienie zlecenia można poprosić osobiście (podczas normalnej wizyty lekarskiej w poradni) lub telefonicznie (korzystając z teleporady). Dla własnej wygody, jeśli korzysta się z zabezpieczenia higienicznego stale, a nie tylko okazjonalnie, warto postarać się o uzyskanie zlecenia cyklicznego – nie trzeba wtedy całej procedury (choć nie jest ona zbyt kłopotliwa ani skomplikowana) powtarzać co miesiąc. Zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami refundacji NFZ, pacjentowi przysługuje maksymalnie 90 sztuk refundowanych produktów chłonnych w miesiącu. Poza limitem ilościowym funkcjonuje też ograniczenie kwotowe (od 2023 roku jest to maksymalnie 2,30 zł za jeden produkt). Pacjent otrzymuje refundację w wysokości 70% limitu.

KROK 2 – poczekaj na wystawienie zlecenia

Po zgłoszeniu lekarzowi zapotrzebowania na produkty chłonne z refundacją NFZ, pacjentowi pozostaje tylko… poczekać. Lekarz wystawia stosowne zlecenie i potwierdza je drogą elektroniczną w Narodowym Funduszu Zdrowia. Kiedyś musiał to robić pacjent, stawiając się osobiście w jednym z oddziałów NFZ, dlatego wszystko trwało nico dłużej. Dziś proces ten jest błyskawiczny. Gdy dane zlecenie jest już potwierdzone w systemie, otrzymuje ono swój unikalny numer, który przekazywany jest pacjentowi (w e-mailu, wiadomości SMS, telefonicznie lub bezpośrednio). Ten numer wraz z numerem PESEL pacjenta uprawnia do nabycia refundowanych wyrobów medycznych – w tym przypadku pieluchomajtek dla dorosłych, wkładów urologicznych lub podkładów jednorazowych. W ramach jednego zlecenia można nabyć – zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem – różne produkty (nie trzeba się ograniczać do jednego ich rodzaju). Jeśli jest to „pierwsze podejście” do środków chłonnych, lekarz może doradzić od jakich produktów najlepiej zacząć.

KROK 3 – zamów pieluchomajtki z dostawą

Mając w ręku numer zlecenia refundacyjnego, można już dokonać zamówienia. Trzeba w tym celu zadzwonić do dystrybutora wyrobów higienicznych dla osób z problemem nietrzymania moczu na numer 532 085 395 i zamówić wybrane produkty z darmową dostawą do domu (lub pod inny wskazany adres). Zamówienia na refundowane pieluchomajtki albo inne produkty chłonne dla osób z inkontynencją (chłonna bielizna, jednorazowe podkłady higieniczne, chłonne wkłady anatomiczne) przyjmowane są w dni powszednie od godziny 8.00 do 16.00. Wystarczy podać numer zlecenia wystawionego przez lekarza i przyporządkowany mu PESEL. Pod tym samym telefonem można również ewentualnie uzyskać poradę od konsultanta, co do wyboru konkretnych środków higienicznych czy prawidłowego dopasowania ich rozmiaru albo stopnia chłonności.

Zamówione produkty z refundacją (od firmy HARTMANN Polska) kurier dostarcza w ciągu doby lub maksymalnie dwóch dni w dyskretnie zapakowanej paczce.

Artykuł powstał we współpracy z firmą HARTMANN. 

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here