Wykonując warunki UGODY zawartej przed sądem oświadczam:

ja Zbigniew Urban

PRZEPRASZAM

spółkę HML sp. z o. o. w Lubaczowie

za opublikowanie pomawiających ją treści i naruszających jej dobra osobiste.