Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Andrzej Nepelski, który będzie sprawował swój mandat przez kolejne pięć lat, kieruje do wyborców słowa podziękowania i deklaruje współpracę ze wszystkimi, którym na sercu leży rozwój społeczny i gospodarczy naszego regionu.

Szanowni Państwo,
mieszkańcy powiatów lubaczowskiego, przeworskiego, przemyskiego
i jarosławskiego,

bardzo serdecznie dziękuję za to, że oddali Państwo na mnie swój głos w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Cieszę się, że dzięki licznym spotkaniom i rozmowom, a także pracy w obecnej kadencji ponownie zdobyłem Państwa zaufanie. Zobowiązuje mnie to do dalszej ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców wyżej wymienionych powiatów. Mam nadzieję na owocną współpracę z nowymi władzami województwa, która przyczyni się do rozwoju naszej małej ojczyzny.
Dziękuję również wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach i oddali swój głos na innych kandydatów. Cieszę się, że aż dwóch przedstawicieli naszego powiatu będzie Państwa reprezentować w sejmiku naszego województwa.
Serdeczne podziękowania kieruję do tych wszystkich, którzy w różnej formie wspierali mnie w kampanii wyborczej i swoją pracą przyczynili się do osiągnięcia takiego wyniku.
Deklaruję współpracę ze wszystkimi, którym na sercu leży rozwój społeczny
i gospodarczy naszego regionu.

Z poważaniem
Andrzej Nepelski

Informacja nadesłana.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here