Teresa Pamuła: Jestem wrażliwa na problemy mieszkańców [WYWIAD]

0

Zdecydowała się Pani kandydować do Sejmiku Województwa Podkarpackiego? Skąd taka decyzja?

– Mój dom jest w Lubaczowie i choć od trzech lat pracuję w Rzeszowie, to znam doskonale problemy i bolączki z jakimi zmagają się mieszkańcy małych miejscowości i terenów wiejskich. Widzę teraz dokładnie, że hasło zrównoważony rozwój, trzeba wprowadzić w czyn, tak by wyrównać dysproporcje rozwojowe, by wszystkie podkarpackie rodziny miały taki sam dostęp do służby zdrowia, poziomu nauki czy tez do kultury. By młodzi mieli szanse na lepszy start i nie wyjeżdżali za granicę za chlebem i dostatnim życiem, by osoby starsze mogły mieć dobry dostęp do rehabilitacji i specjalistów, by drobni rolnicy mieli wsparcie i mogli inwestować i rozwijać w gospodarstwa. Wrażliwa jestem szczególnie na problemy mieszkańców tej części województwa, z której pochodzę, a więc z powiatu lubaczowskiego oraz z ościennych powiatów: jarosławskiego i przeworskiego. Jednak myślę o wszystkich.

Jakie sprawy są najpilniejsze do rozwiązania?

– Powiem o problemie, który dotyka wszystkich mieszkańców wschodniej części województwa – także mnie osobiście. Jeszcze kilka lat temu staliśmy w korkach w Jarosławiu, marząc o obwodnicy, o autostradzie. Dziś mamy piękną obwodnicę z bezkolizyjnymi zjazdami i połączenie z autostradą. Jednak chcąc się dostać na autostradę od strony Lubaczowa – w Szówsku stajemy w długim korku. Mieszkańcy powiatu jarosławskiego wiedzą o tym najlepiej, że budowa drugiego mostu na Sanie jest sprawą priorytetową.

Jest Pani w stanie wpłynąć, jako radna wojewódzka, na rozwiązanie tej sytuacji?

– Jestem w stanie lobbować wraz z innymi radnymi, by ta inwestycja była jak najszybciej zrealizowana. Poza tym ważną kwestią jest lokalizacja tej przeprawy. Dlatego że dobre, przemyślane rozwiązanie wpłynie na rozwój tych terenów, a co za tym idzie na poprawę życia mieszkańców. Powiat jarosławski potrzebuje inwestycji, a obszar za Sanem to piękne tereny inwestycyjne, np. w gminie wiejskiej Jarosław, gminach Laszki czy Wiązownica. Inwestor jednak musi mieć łatwość dostępu do nich. Budowa nowych dróg łączących je z wybudowanym mostem to zadanie Sejmiku Wojewódzkiego i Marszałka Województwa. Ważne są też rozwiązania drogowe ułatwiające kontakt z sąsiednim województwem lubelskim, tak by wschodnie tereny Podkarpacia rozwijały się zarówno gospodarczo jak i turystycznie i kulturalnie. To dla mnie jest też priorytet.

Najbliższe Pani są sprawy rolników…

– Pomocą rolnikom zajmuję się od lat, pracując w ARiMR w Lubaczowie, a od trzech lat kierując oddziałem w Rzeszowie. Wiem, z jakich programów rolnicy korzystają dzisiaj i jak dzięki nim rozwijają swoje gospodarstwa. Wiem też, że ciągle borykają się z problemami. Wiem czego oczekują zarówno od władz ARiMR, jak też od władz województwa. I na to, jako radna województwa, mogę mieć wpływ. Ale widzę tez problemy innych grup społecznych. Moje wnuki już niedługo wejdą w dorosłe życie, będą podejmować decyzje odnoście szkoły, pracy. Chciałabym by zarówno moi bliscy, jak też wszyscy młodzi, zwłaszcza z terenów wiejskich, mieli szanse na dobrą pracę w naszym kraju, na lepszy start. Wiem że można wiele pomóc wprowadzając dobre rozwiązania i realizując mądre inwestycje, poprawiające komfort życia mieszkańców.

Wyborcy chcieliby mieć pewność, że mogą danej osobie zaufać…

Mam doświadczenie, energię i wiele zapału do działania, poza tym kobiecą cierpliwość i wrażliwość oraz umiejętność dostrzegania rzeczy ważnych. Umiem też słuchać. Jednak to czy będę mogła działać, zależy od wyborców. Liczę na poparcie osób, którzy widzą potencjał w terenach, często zapomnianych przez innych. Moje hasło jest może trochę przekorne – ale mówi wiele „Dajcie mi głos – będę mówić za Was” – dodam: będę Waszym głosem w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Bo zaznaczając na karcie do glosowania konkretną osobę – dają jej Państwo szansę dojścia do głosu i działania. Moją kandydaturę możecie Państwo znaleźć na liście 10 Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa, pozycja nr 4.

Dziękuję za rozmowę.

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.