Zmiany w ordynacji wyborczej, posłowie przyjęli projekty PiS

0

Sejm uchwalił zmiany w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych autorstwa Prawa i Sprawidliwości. Nowe rozwiązania to m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczona od wyborów samorządowych w 2018 r., oraz JOW-y w gminach do 20 tys. mieszkańców. Ma nie być też głosowania korespondencyjnego.

Posłowie w głosowaniach nad nowelą przyjęli liczne poprawki zgłoszone przez klub PiS. Dotyczą one m.in. wydłużenia kadencji rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich z czterech do pięciu lat. Według jednej z poprawek szef Krajowego Biura Wyborczego będzie powoływany przez Państwową Komisję Wyborczą na siedem lat spośród trzech kandydatów przedstawionych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych we wniosku złożonym po zasięgnięciu opinii szefów trzech Kancelarii: Sejmu, Senatu i Prezydenta. Zgodnie z pierwotnym projektem PiS troje kandydatów na szefa KBW miało być wskazywanych przez prezydenta, Sejm i Senat.

Sejm przyjął także poprawkę dotyczącą komisarzy wyborczych. Zgodnie z nią 100 komisarzy wyborczych (a nie 400, jak zakładał projekt) powołuje na okres pięciu lat Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Przyjęto także poprawkę zakładającą przywrócenie jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach do 20 tys. mieszkańców. Pierwotna propozycja PiS zakładała zniesienie ordynacji większościowej we wszystkich gminach. JOW-y dotychczas obowiązywały w gminach z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

reklama
Ten baner wyświetlono 71 904 razy.

zostaw odpwiwedź

Please enter your comment!
Please enter your name here