„Poznaj swoje prawa w pracy” – kampania informacyjna i szkolenie w Lubaczowie

3
fot. ro.com.pl

Państwowa Inspekcja Pracy w 2012 roku realizuje kampanię informacyjną „Poznaj swoje prawa w pracy”. Celem kampanii jest zachęcenie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, zasad zawierania i rozwiązywania stosunku pracy, pracy tymczasowej i sezonowej, rozliczania czasu pracy, urlopów, uprawnień związanych z rodzicielstwem, zakazu dyskryminacji, a także obowiązków pracodawcy w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Intencją kampanii jest również uświadomienie uczestnikom rynku pracy wpływu przepisów prawa pracy na wyższy komfort pracy, właściwe relacje w środowisku pracy, poczucie satysfakcji w pracy i poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki. Niski poziom wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy przekłada się bezpośrednio na niską kulturę organizacyjno-prawną i niską kulturę bezpieczeństwa w szczególności w najmniejszych zakładach pracy, najliczniej reprezentowanych na rynku polskim.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na organizowane przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lubaczowie, bezpłatne szkolenie pt. „MOJE PRAWA W PRACY. Prawo pracy dla pracowników i pracodawców.”

Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2012 r. o godzinie 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 19 stycznia pod nr tel. 17 71 72 030; (p. Wojciech Dyląg).

Zobacz także

3 komentarze

  1. Rośnie liczba osób bezrobotnych w naszym powiecie. Na koniec listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie zarejestrowanych było 4231 osób bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 221 osób. Oznacza to, że każdego dnia pracy w urzędzie rejestrowało się średnio 11 osób!

    Stopa bezrobocia w naszym powiecie według danych GUS na koniec października wyniosła 16,9 %. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec listopada br. nie została jeszcze ogłoszona, szacujemy jednak że w powiecie lubaczowskim wyniosła około 17,8 %.

  2. Te dramatyczne procesy na rynku pracy mają miejsce przy wzroście gospodarczym, który w roku 2011 wyniósł aż 4% PKB a w roku 2012 ma sięgać 3% PKB, a Polska jest jednym niewielu krajów UE, w którym ten wzrost jest wyraźny.
    Jeżeli dołożymy do tego informację, że rządząca koalicja PO-PSL właśnie przeforsowała w Sejmie ustawę o wzroście składki rentowej po stronie pracodawców o 2 punkty procentowe, co powiększa tzw. klin podatkowy i czyni zatrudnienie jeszcze droższym niż do tej pory, to ta informacja dopełnia tylko czary goryczy.
    Polecam blog Kuźmiuka

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here