Dotacje dla małych i mikro firm – w marcu rusza V edycja programu „Bon na innowacje”

0

W marcu tego roku rusza IV edycja programu „Bon na innowacje”. Małe lub mikro firmy mają możliwość uzyskania dotacji nawet do 100% kwalifikowanych projektu, o wartości do 15 tys. zł.

Czwarta z kolei edycja programu „Bon na innowacje” jest tradycyjnie organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków będzie miał miejsce już od marca, ale należy wcześniej zastanowić się gruntownie nad projektem i stworzyć dobry biznesplan, który doczeka się akceptacji odpowiednich komisji. Warto zaznaczyć, że planowany budżet Programu na 2011 rok wynosi około 8,4 mln zł. Celem głównym programu jest zainicjowanie kontaktów przedsiębiorców z różnorodnymi jednostkami naukowymi. Trzeba podkreślić, że w ramach „Bonu na innowacje” przedsiębiorca ma możliwość zakupu usługi dotyczącej wdrożenia bądź rozwoju produktu lub technologii, świadczonej przez konkretną jednostkę naukową.

W tym roku raczej nie zostaną wprowadzone znaczące zmiany w zasadach przyznawania dofinansowania z PARP, choć trwają wciąż prace nad aktualizacją wytycznych dla wnioskodawców. Zmianie na pewno ulegnie procedura aplikacyjna. W IV edycji Programu PARP przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem elektronicznego Generatora Wniosków. Dodatkowo, przedsiębiorcy będący w posiadaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym, będą mogli złożyć wniosek razem ze wszystkimi, wymaganymi załącznikami, drogą elektroniczną. To na pewno duża wygoda dla przedsiębiorców. Inni wnioskodawcy będą mogli dostarczyć wniosek w formie wydruku wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej.

Wsparcie finansowe z PARP na innowacyjne projekty mają możliwość uzyskania małe lub mikroprzedsiębiorstwa funkcjonujące we wszystkich branżach. Przykładem przyznania dotacji choćby producent kotłów Jan Steczkiewicz z Narola.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here