Są pieniądze na ochronę zabytków. Obiekty w Narolu i Radrużu pozytywnymi przykładami

4
fot. Urząd Wojewódzki

W województwie podkarpackim jest blisko 4 tysiące zabytkowych obiektów. W porównaniu do innych województw, to stosunkowo dużo. Wiele z nich wymaga jednak natychmiastowego przeprowadzenia prac konserwatorskich. W 2011 r. Wojewoda Podkarpacki przeznaczy na ratowanie zabytków 9,5 mln zł.

Z każdym rokiem przekazujemy coraz większe środki finansowe na ochronę zabytków. W 2005 r. województwo dysponowało kwotą 2,6 mln zł. Dziś środki przeznaczane na ochronę zabytków są niemal cztery razy większe – powiedziała podczas konferencji prasowej Wojewoda Małgorzata Chomycz.

Do 28 lutego b.r. właściciele i osoby zarządzające obiektami wpisanymi do rejestru zabytków mogą ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dotacje przyznawane są w wysokości do: 50 %, a w niektórych przypadkach nawet do 100 % nakładów. Pokrycie kosztów powyżej 50 % jest możliwe m.in. w przypadku zabytków o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej czy naukowej. W 2011 roku dotacje będą przeznaczone w pierwszej kolejności na obiekty, które ucierpiały w ubiegłorocznej powodzi.

Grażyna Stojak, wojewódzki konserwator zabytków jako pozytywny przykład podaje cerkiew w Radrużu, którą przejęło Muzeum Kresów w Lubaczowie. Pozytywne przykłady ze strony samorządów to np. Narol i Sieniawa, gdzie przejęto cenne cerkwie. Powstają w nich teraz centra kultury.


4 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here